• Aktualności

      • UWAGA!

      • Ks. Adam Miastkowski - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej informuje, że szkolne rekolekcje wielkopostne zostają odwołane.

      • Ważne!

      • Szanowni Państwo,

       Dyrektor szkoły informuje, iż ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dziecka i Państwa rodziny, w okresie od 12 do 25 marca 2020 szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       Proszę, byście zachęcali Państwo uczniów do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Nauczyciele naszej szkoły będą przesyłać Państwa dziecku materiały do nauki za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

       Dla Rodziców dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

       Proszę dopilnować, by dzieci pozostawały w tym czasie w domu, nie przebywały w galeriach, centrach handlowych na zakupach, ponieważ w przeciwnym razie środki podjęte przez Rząd nie przyniosą oczekiwanych skutków czyli powstrzymania epidemii. 

       Proszę także przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. Przypominajcie Państwo dzieciom o zasadach higieny. 

       Proszę także o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

       Agnieszka Iłendo-Milewska

       dyrektor szkoły