• Rekrutacja

   • REKRUTACJA DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO HAPPY KIDS

   • DOKUMENTY DO POBRANIA:

    karta przedszkolaka

    zgoda na przetwarzanie danych osobistych

    podanie o przyjęcie

    Warunki rekrutacji do przedszkola:

    Rodzice powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

    a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dostępną tutaj lub w sekretariacie szkoły
    b) podanie o przyjęcie do przedszkola, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły. (podanie o przyjęcie)
    c) kartę przedszkolaka, dostępną tutaj lub w sekretariacie szkoły (karta przedszkolaka) 
    d) wypełnioną umowę o naukę – dostępna tylko w sekretariacie szkoły

     

    O przyjęciu dziecka decyduje:

    1.     Kolejność zgłoszenia – data złożenia w sekretariacie szkoły podania do Dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka oraz wypełnionej karty przedszkolaka

    2.     Wynik rozmowy Dyrektora szkoły z Rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają warunki umowy.

   • REKRUTACJA DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

   • DOKUMENTY DO POBRANIA:

    karta ucznia

    zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    podanie o przyjęcie

    Warunki rekrutacji do klasy I i pozostałych klas:

    Rodzice uczniów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
    • karty ucznia, dostępna tutaj lub w sekretariacie szkoły 
    • wypełnioną umowę o naukę – dostępna tylko w sekretariacie szkoły
    • podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły. (podanie o przyjęcie)

    O przyjęciu dziecka decyduje:

    1. Kolejność zgłoszenia – data złożenia w sekretariacie szkoły podania do Dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły oraz wypełnionej karty ucznia
    2. Wynik rozmowy Dyrektora szkoły z Rodzicami ucznia podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) omawiają warunki umowy.
    3. Wynik testu poziomującego / rozmowy nauczyciela z uczniem

     

    Przyjęcie ucznia z innej szkoły w trakcie roku szkolnego uwarunkowane jest:

    1. Istnieniem wolnego miejsca w danej klasie
    2. Pozytywnym wynikiem rozmowy wychowawcy klasy z uczniem, a w klasie IV-VIII także z nauczycielami: języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki