• Zajęcia dodatkowe

    • Taniec Nowoczesny

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     „Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy.
     Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków.
     Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. 
     W ten sposób rozwija i kształci smak.”

     Taneczne ruchy angażują do pracy wszystkie mięśnie, układ nerwowy oraz mózg. W trakcie tańca w organizmie powstają nowe receptory czuciowe w stawach i w ścięgnach, zwiększa się siła mięśni, organizm pozbywa się tkanki tłuszczowej. Taniec usprawnia układ odpornościowy, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Taniec dodaje urody fizycznej ale co ważniejsze również psychicznej.

    • Konwersacje

    • Prowadząca: Francis Copas

      Nauka języka angielskiego stymulowana ciekawymi treściami, oparta na wiadomościach, udostępniająca autentyczne, aktualne filmy i artykuły z wiadomościami.

     ✅ indywidualne zajęcia z lektorem - Native Speakers
     ✅ niepowtarzalność tematów
     ✅ materiał dopasowany do poziomu uczestnika
     ✅ tematyka i słownictwo z bieżących wydarzeń

    • Szachy

    • Prowadzący: Urszula Ulecka, Tomasz Kozłowski

     Współcześni naukowcy bardzo intensywnie przeanalizowali tę grę. Według ich wniosków, szachy między innymi: poprawiają zdolności intelektualne, zwiększają IQ, Poprawiają umiejętności arytmetyczne, Wspomagają rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych.

    • Teatr

    • Prowadząca: Magdalena Sztyruk

     Teatr szkolny to świat bardzo wyjątkowy. To miejsce, w którym uczeń ma szansę nauczyć się wrażliwości, rozwinąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na nowe doświadczenia. Oczywiście wszystko przy dobrej zabawie, bez której nie ma prawdziwej pasji. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, kreatywność i elastyczność dziecka wpływają na wszechstronny rozwój jego osobowości. Zabawa w teatr oddziałuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwiczeniu wyrażania uczuć, wspomaga spontaniczną aktywność, a także usprawnia komunikację i współpracę w grupie.

    • Koło historyczne

    • Prowadząca: mgr Ewa Kotyńska
       Główne cele działalności koła:

     • pogłębienie wiedzy o historii i teraźniejszości naszego regionu, Polski i świata,
     • rozbudzenie zainteresowań historycznych i rozpowszechnianie polskich tradycji i obyczajów;
     • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim;
     •  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz planowania pracy podczas realizacji projektów i przedsięwzięć,
     • rozwijanie umiejętności logicznego (przyczynowo - skutkowego) myślenia,
     • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
     • przygotowywanie obchodów świąt narodowych i akcji obywatelskich, 
    • Język migowy

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Podczas zajęć dzieci poznają nowy sposób porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego.
      Poznane znaki wykorzystywane są w zabawach, prostych inscenizacjach, zajęciach dramowych, rozwijających wyobraźnię dzieci, demonstrujących nabyte przez nie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym i pozwalających na szybkie opanowanie realizowanego materiału dydaktycznego. W trakcie realizacji zajęć dzieci w sposób naturalny układają poznane znaki w proste zdania.

    • Lekcje Odkryć

    • Prowadząca: Magdalena Makarczuk

     Lekcje odkryć mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

    • Karate

    • Prowadzący: Mirosław Ejsmont

      Głównym założeniem prowadzenia zajęć dla najmłodszych jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, uzyskiwane poprzez trening w małej grupie (10-15 osób). W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem. 

    • Edukacja psychologiczna

    • Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

     Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

    • Rytmika

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Podczas zajęć z rytmiki uczniowie realizują elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Dzieci rozbudzają zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijają pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Dzieci stopniowo uczą się interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

    • Kuchcikowo

    •  

     Prowadzące: mgr Olga Klim, mgr Magdalena Sztyruk

     Nauka o zasadach prawidłowego odżywiania się, gotowanie, dobre jedzenie i jeszcze lepsza zabawa. Dzieci poznają korzyści wynikające ze spożywania zdrowych posiłków, bogatych w produkty zbożowe i warzywa. Uczniowie sami przygotowują różnorodne dania, pamiętając  o zasadach bezpieczeństwa w czasie pracy. 

      

      

    • Programowanie

    • Prowadząca: Małgorzata Szczech - Wojciechowska

     Programowanie na poziomie podstawowym staje się narzędziem, które uczy uczniów wielu umiejętności, kluczowych w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole. Młody człowiek poprzez naukę programowania uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale samodzielnie wykorzystuje ją do realizowania własnych projektów.

    • Piłka nożna

    • Prowadzący: Marcin Adamski

     Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

    • Gimnastyka korekcyjna

    • Prowadzący: Marcin Adamski

     Gimnastyka korekcyjna pełni niezwykle ważną rolę z życiu uczniów klas początkowych. Szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka wpływa na niego także w sposób niekorzystny. Mechanizmy adaptacyjne człowieka nie nadążają za dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi. W zakresie narządu ruchu częste są wady postawy i płaskostopie. Odpowiednio dobrany ruch, pod względem charakteru, miejsca i siły oddziaływania jest obecnie jednym z czynników wyrównawczych bądź korekcyjnych. 

     W okresie szkolnym należy zwrócić uwagę okresy krytyczne, gdyż właśnie wtedy powstaje najwięcej wad postawy. Pierwszy z nich przypada na wiek 6-7 lat i związany jest z radykalną zmianą dotychczasowego trybu życia dzieci (przebywanie w pozycji siedzącej w ławce). 

    • Creative Arts 

    • Prowadząca: Francis Ann Prominski

     Lekcje plastyki i muzyki po angielsku charakteryzują  się dużą różnorodnością tematyczną. Aktywność plastyno - manualna i muzyczno ruchowa zawsze rozbudzaj wyobraźnię i myślenie twórcze. Stymulowane one są zarówno za pomocą treningu kreatywnego myślenia jak i dzięki możliwości obcowania z różnymi dziedzinami sztuki. Istotną częścią tych zajęć jest umożliwienie uczniom współtworzenia ich treści, zgodnie z własnymi preferencjami i zainteresowaniami z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności językowych.

    • Kodowanie

    • Prowadząca:  Joanna Bielawska

     Kodowanie na dywanie - to zajęcia kierowane do uczniów klas 0 - 1. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. Zajęcia doskonalą orientację przestrzenną, rozbudzają zainteresowania programistyczne, doskonalą myślenie abstrakcyjne i logiczne, integrują zespół klasowy.

    • Matematyczne Asy

    • Prowadzący: Olga Wiącek
     Zajęcia poprzez zabawę rozwijają w dzieciach umiejętności logicznego myślenia, potrzebnego do radzenia sobie w dalszej edukacji matematycznej. Program pozwoli osiągnąć każdemu dziecku korzystającemu z tych zajęć następujące cele:

     • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,
     • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,
     • zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
     • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym,
     • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki, wyrównywanie szans.
    • Terapia logopedyczna

    • Prowadząca: Agnieszka Gabowska

     Zajęcia logopedyczne służą terapii wad wymowy, które wynikają z miedzy innymi z małej sprawności aparatu artykulacyjnego czy problemów  związanych z różnicowaniem słuchowym głosek (mowa bezdźwięczna). W czasie zajęć dzieci uczą się prawidłowej realizacji głosek, ćwiczą język, utrwalają prawidłowe wzorce słuchowe głosek oraz wzbogacają słownik czynny i bierny. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane podczas  zajęć służą nie tylko terapii logopedycznej, ale także pomagają w nauce ortografii oraz w pracy kompensacyjno- korekcyjnej. Wiele ćwiczeń ma na celu usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, inne natomiast mogą znaleźć zastosowanie w pracy nad rozwijaniem u dziecka zdolności manualnych czy orientacji przestrzennej.   

    • Ortograffiti

    • Prowadzące: Magdalena Makarczuk, Joanna Bielawska

     Zajęcia mają na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania. Na lekcjach uczniowie praktykują korzystanie ze słowniczka ortograficznego, pracują z alfabetem oraz utrwalają podstawowe zasady i reguły ortograficzne. Umiejętnie stosują poznane zasady pisowni. Świadomie manipulują materiałem ortograficznym.

    • British Council

    • Prowadzące: Francis Copas, Wioleta Zimnoch, Małgorzata Nejfeld

     Od kilku lat wzbogaciliśmy naszą ofertę o przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów Cambridge English.

     Młodzież może zdawać egzaminy w szkole w Białymstoku, potwierdzając fakt znakomitej znajomości języka angielskiego certyfikatem wydanym przez University of Cambridge.

     Nauczyciele języka angielskiego korzystają z nowoczesnych szkoleń w postaci webinariów, certyfikatów potwierdzających współpracę z British Council, zestawów książek ufundowanych przez wydawnictwo Cambridge University Press oraz Cambridge English. Egzaminy, do których które dzieci i młodzież przygotowują się w szkole, a zdają za pośrednictwem British Council, to doskonała inwestycja w ich rozwój.

    • Przygotowanie do testu trzecioklasisty - język polski

    • Prowadząca: mgr Magdalena Sztyruk

     Zajęcia mają na celu rozwijanie czterech podstawowych zdolności językowych - czytania, pisania, słuchania i mówienia.
     Utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego oraz przygotowanie uczniów do testu podsumowującego pierwszy etap nauczania.

     Głównym celem zajęć jest:

     • Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego;
     • Rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów ;
     • Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników ortograficznych, Internetu oraz odpowiednio dobranych programów komputerowych;
     • Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi;
     • Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii;
    • Przygotowanie do testu trzecioklasisty - matematyka

    • Prowadząca: mgr Magdalena Sztyruk

     Zajęcia mają ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja zajęć ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych. Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w tej dziedzinie. 

     Główne cele zajęć:

     • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych rozwiązań;
     • kształtowanie giętkości myślenia;
     • uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu;
     • dochodzenia do poprawnego wyniku;
    • Zajęcia sportowe

    • Prowadzący: Marcin Adamski
     Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju fizycznym uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia sportowe. Każdy człowiek ma naturalną potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa. U niektórych osób potrzeby te są większe od innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe. Na zajęciach sportowych kształtujemy poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów.

    • Science in English

    • Prowadząca: Francis Prominski, Agnieszka Konopka

     Zajęcia Science in English to połączenie wiedzy z zakresu wielu dziedzin naukowych, tj. fizyki, biologii, chemii, geologii, matematyki czy logiki. Obserwacje, eksperymenty, testy czy pomiary są nieodłączną częścią zadań młodego badacza. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim co stanowi doskonałą możliwość nabycia i pogłębiania specjalistycznego słownictwa pod okiem prowadzącego. Science in English to również wgłębienie się w procesy zachodzące w przyrodzie. Aby je poznać, utrwalić i zrozumieć młodzi naukowcy wychodzą z ławek, pracują aktywnie i kreatywnie, również terenowo.

    • Kraina muzyki

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Ogólnopolski Program „Kraina   Muzyki”  został   stworzony   z   potrzeby   podkreślenia   znaczenia pedagogiki   muzyki   w   edukacji wczesnoszkolnej.   Szczególnie   ważne   jest   stymulowanie rozwoju dziecka, przy zwróceniu uwagi na jego indywidualny rytm i potrzeby. Głównym celem programu jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci. Materiał muzyczny, na którym bazuje program jest złożony z muzyki dziecięcej, poważnej lub ludowej. Zajęcia są tak opracowane aby połączyć wszystkie obszary   rozwoju   (poza   informacjami   muzycznymi,   dziecko   ćwiczy   aparat   mowy,   rozwija umiejętności matematyczne, językowe i plastyczne, udoskonala także swoją kondycję fizyczną poprzez   ćwiczenia   i   zabawy   ruchowe   przy   muzyce).  Podczas zajęć dzieci grają na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii, wyrażają muzykę ruchem wg własnego pomysłu, samodzielnie wykonują niekonwencjonalne instrumenty muzyczne, gry planszowe, uczestniczą w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych.

      

    • Matematyka - zajęcia dodatkowe

    • Prowadząca: Aneta Janczewska

     Zajęcia dodatkowe z matematyki w naszej szkole, to nie tylko utrwalenie wiedzy z materiału omawianego w czasie lekcji. Zajęcia są dostosowywane do aktualnych potrzeb klasy i uczniów. Podczas lekcji nauczyciel wprowadza dzieci w tajniki zagadek, dzięki którym mogą się zmierzyć się z matematycznymi problemami i spróbować je rozwiązać wspólnie z grupą. Podczas zajęć wykorzystywane są również elementy rywalizacji. Jest to również czas, w którym chętni uczniowie przygotowują się do konkursów, np. Kangur.

    • Zajęcia przygotowujące do konkursów

    • Wiedząc, że wspaniale być laureatem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, proponujemy naszym uczniom udział w zajęciach przygotowujących do udziału w nich już od klasy VI.  
     Proponujemy rozwijanie pasji i zainteresowań w zakresie języka angielskiego, informatyki, języka polskiego i matematyki.