• Ramowy plan dnia

     • Nasz dzień

     • Ramowy plan dnia grupy Misie

      7:00-8:00 

      - Schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne.

      8:00-8:30

      - Zabawy integrujące grupę, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno-higieniczne.

      8:30-9:00

      - Śniadanie. Dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Powrót do sali, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

      9:00-10:00

      - Zajęcia grupowe. Zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami; praca z podręcznikiem; zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka; czynności organizacyjno-porządkowe.

      10:00-10:40

      - Zabawy na świeżym powietrzu, spacery; zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne w sali, rozwijające umiejętności społeczne; zajęcia i zabawy dodatkowe o charakterze edukacyjno-wyrównawczym.

      10:40-11:00

      - Powrót ze spaceru/placu zabaw; przebieranie się w szatni, przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno-higieniczne.

      11:00-11:30

      - Obiad. Dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

      11:30-12:30*

      - Odpoczynek. Czytanie bajki, słuchanie audiobooka, zabawy relaksacyjne.

      12:30-13:00

      - Zabawy swobodne.

      13:00-13:15

      - Podwieczorek w sali, przygotowanie do podwieczorku: czynności sanitarno-higieniczne.

      13:15-13:55

      - Zajęcia muzyczne/plastyczne/dydaktyczne, utrwalenie podstawy programowej.

      13:55-14:40

      - Zajęcia dodatkowe.

      14:40-17:00

       - Zajęcia świetlicowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne. Rozchodzenie się dzieci.

      *W czasie odpoczynku jest możliwość konsultacji wychowawcy z rodzicami w razie potrzeby, rozmowa telefoniczna.

      Ramowy plan dnia grupy Sówki (grupa 0)

      7:00-8:00 

      - Schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne.

      8:00-8:30

      - Zabawy integrujące grupę, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno-higieniczne.

      8:30-9:00

      - Śniadanie. Dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Powrót do sali, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

      9:00-10:00

      - Zajęcia grupowe. Zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami; praca z podręcznikiem; zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka; czynności organizacyjno-porządkowe.

      10:00-10:40

      - Zabawy na świeżym powietrzu, spacery; zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne w sali, rozwijające umiejętności społeczne; zajęcia i zabawy dodatkowe o charakterze edukacyjno-wyrównawczym.

      10:40-11:00

      - Powrót ze spaceru/placu zabaw; przebieranie się w szatni, przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno-higieniczne.

      11:00-11:30

      - Obiad. Dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

      11:30-12:00*

      - Odpoczynek. Czytanie bajki, słuchanie audiobooka, zabawy relaksacyjne.

      12:00-13:00

      - Zajęcia muzyczne/plastyczne/dydaktyczne, utrwalenie podstawy programowej.

      13:00-13:45

      - Zajęcia dodatkowe.

      13:45-13:55

      - Podwieczorek w sali, przygotowanie do podwieczorku: czynności sanitarno-higieniczne.

      13:55-14:40

      - Zajęcia dodatkowe.

      14:40-17:00

       - Zajęcia świetlicowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne. Rozchodzenie się dzieci.

      *W czasie odpoczynku jest możliwość konsultacji wychowawcy z rodzicami w razie potrzeby, rozmowa telefoniczna.