• Ramowy plan dnia

     • Nasz dzień

     • Grupa 0 ‘Happy Owls’

      5 -6 latki

      6:30 – 7:55

      - schodzenie się dzieci: zajęcia świetlicowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, puzzle, układanki, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, rytmiczno-ruchowe, badawcze, dydaktyczne, rozwijające umiejętności społeczne

      8:00-8:25

      - zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno-higieniczne

      8:30-8:55

      ŚNIADANIE

      - wdrażanie zasad dbania o porządek, prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku; rozwijanie umiejętności samoobsługowych dzieci; działania porządkowe w trakcie i po zakończonym posiłku

      9:00-10:00

      ZAJĘCIA GRUPOWE

      - zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego; zajęcia dwujęzyczne; praca z podręcznikiem; działania plastyczno-konstrukcyjne; ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące mowę, percepcję słuchową, wzrokową oraz grafomotorykę; zajęcia umuzykalniające, matematyczne, językowe, sprawnościowe, ćwiczenia gimnastyczne itp.

      10:05-11:40

      - zabawy na świeżym powietrzu, spacery; język angielski; zabawy swobodne w sali: konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, rytmiczno-ruchowe, badawcze, dydaktyczne, rozwijające umiejętności społeczne; zajęcia i zabawy dodatkowe o charakterze edukacyjno-wyrównawczym

      11:45-11:55

      - przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno-higieniczne.

      12:00-12:30

      OBIAD

      - wdrażanie zasad dbania o porządek, prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku; rozwijanie umiejętności samoobsługowych dzieci; działania porządkowe w trakcie i po zakończonym posiłku

      12:35-13:00

      RELAKSACJA

      - ćwiczenia i zabawy oddechowo-rozluźniające; słuchanie utworów muzyki klasycznej, relaksacyjnej; słuchanie bajek i opowiadań literatury dziecięcej

      13:00-14:40

      ZAJĘCIA DODATKOWE

       

      14:40-14:45

      - przygotowanie do podwieczorku: czynności sanitarno-higieniczne

      14:50-15:20

      PODWIECZOREK

      - wdrażanie zasad dbania o porządek, prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku; rozwijanie umiejętności samoobsługowych dzieci; działania porządkowe w trakcie i po zakończonym posiłku

      15:25-17:00

      - zajęcia świetlicowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, puzzle, układanki, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, rytmiczno-ruchowe, badawcze, dydaktyczne, rozwijające umiejętności społeczne

      * poszczególne godziny oraz aktywności ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb grupy oraz organizacji innych działań przedszkola

       

       

      Grupa 3-4 latków ‘Teddy Bears’

      6:30 – 8:30

      - schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne

      8:00-8:30

      - zabawy integrujące grupę, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe,przygotowanie do śniadania: czynności sanitarno-higieniczne

      8:30-9:00

      ŚNIADANIE

      - dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

      9:00-10:00

      ZAJĘCIA GRUPOWE

      - zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami; praca z podręcznikiem;zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka; czynności organizacyjno-porządkowe

      10:00-12:00

      - zabawy na świeżym powietrzu, spacery; zabawy i gry ruchowe,zabawy swobodne w sali, rozwijające umiejętności społeczne; zajęcia i zabawy dodatkowe o charakterze edukacyjno-wyrównawczym

      - przygotowanie do obiadu: czynności sanitarno-higieniczne

      12:00-12:30

      OBIAD

      - dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku,doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

      12:30-13:55

      ODPOCZYNEK

      - leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek

      13:55-14:40

      ZAJĘCIA DODATKOWE

       

      14:40-14:45

      - przygotowanie do podwieczorku: czynności sanitarno-higieniczne

      14:45-15:00

      PODWIECZOREK

      - dbanie o prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

      15:00-17:00

      - zajęcia świetlicowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające umiejętności społeczne. Rozchodzenie się dzieci

       

      * poszczególne godziny oraz aktywności ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb grupy oraz organizacji innych działań przedszkola