• Specjaliści

    • dr Agnieszka Iłendo - Milewska - psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany

    • Dyrektor, założyciel, członek zarządu Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi

     Kierownik Katedry Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

     Ekspert w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Departamencie Funduszy Strukturalnych, w obszarze oceny opracowywanych narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

     Członek Rady Doradczej i Komitetu Technicznego organizacji Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)

     Członek redakcji czasopisma International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) oraz czasopisma Humanities and Social Sciences (HSS)

     Recenzent honorowy Global Association of Research USA oraz recenzent czasopisma PEOPLE:

     International Journal of Social Sciences (ISSN)

     Nagrodzona:

     Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznawanym przez Ministra Edukacji Narodowej (2017)

     Medalem Diligentiae – za pilność przyznanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku (2018)

     Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i

     wychowawczej (2019)

    • mgr Agnieszka Grabowska- logopeda, pedagog, terapeuta, nauczyciel wspomagający

    • Nauczyciel dyplomowany z 22 – letnim stażem pracy.

     W 1998 roku ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

     W 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Terapeutycznej na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskała kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

     W 2002 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii ogólnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

     Obecnie jest w trakcie Studiów Podyplomowych z zakresu Neurologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

      

    • mgr Mirosława Ryś - terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, nauczyciel dyplomowany

    • Wiceyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi.

     Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlacach, kierunek edukacja wczesnoszkolna, Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, kierunek informatyka oraz Uczelnii Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

     Ukończyła liczne szkolenia i kursy dokształcające; m. in. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej - ADHD; Peace 4 Kids - kształtowanie umiejętności społecznych i kontroli złości wśród dzieci i młodzieży; Agresja w szkole; Doskonalenie umiejętności wychowawczych z wykorzystaniem technik NLP; Potrzeby specjalne uczniów w klasie; Praca z rodziną dysfunkcyjną; 

    • mgr Olga Wiącek- nauczyciel wspomagający, terapeuta, oligofrenopedagog

    • W zawodzie od 13 lat, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, po podyplomowych studiach z zakresu pracy z osobami z autyzmem. "Wariatka" na punkcie przyrody i książek, w naszej szkole nauczyciel wspomagający w klasie 5 i pani od "Matematyki na wesoło"

    • mgr Agnieszka Karłuk- nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog rewalidacyjny, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, Trener Umiejętności Społecznych; nauczyciel dyplomowany

    • Edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną.

     Edukator i rehabilitant osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

    • mgr Wioleta Zapolska - ologofrenopedagog, trener TUS, terapeuta, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

    • Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Ukończyła Wczesne nauczanie języka angielskiego, wzbogacone o Certyfikaty Językowe Cambridge English oraz TELC English. Absolwentka kierunków Pedagogiki Specjalnej: Autyzm oraz Oligofrenopedagogika. Trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS, Animator Ortograffiti. Pasjonatka teatru, wieloletnia uczestniczka warsztatów teatralnych Teatru Dramatycznego, będących równocześnie bogatą bazą inspiracji do pracy z uczniami w różnym wieku

    • mgr  - psycholog

    •  

      

    • mgr Joanna Bielawska- nauczyciel języka migowego, terapeuta, nauczyciel wspomagający, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;


    • mgr Marcin Adamski- instruktor gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel wychowania fizycznego


    • mgr Magdalena Makarczuk- terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;