• Zajęcia terapeutyczne

    • Terapia logopedyczna

    • Prowadząca: Agnieszka Gabowska

     Zajęcia logopedyczne służą terapii wad wymowy, które wynikają z miedzy innymi z małej sprawności aparatu artykulacyjnego czy problemów  związanych z różnicowaniem słuchowym głosek (mowa bezdźwięczna). W czasie zajęć dzieci uczą się prawidłowej realizacji głosek, ćwiczą język, utrwalają prawidłowe wzorce słuchowe głosek oraz wzbogacają słownik czynny i bierny. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane podczas  zajęć służą nie tylko terapii logopedycznej, ale także pomagają w nauce ortografii oraz w pracy kompensacyjno- korekcyjnej. Wiele ćwiczeń ma na celu usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, inne natomiast mogą znaleźć zastosowanie w pracy nad rozwijaniem u dziecka zdolności manualnych czy orientacji przestrzennej.   

    • Gimnastyka korekcyjna

    • Prowadzący: Marcin Adamski

     Gimnastyka korekcyjna pełni niezwykle ważną rolę z życiu uczniów klas początkowych. Szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku człowieka wpływa na niego także w sposób niekorzystny. Mechanizmy adaptacyjne człowieka nie nadążają za dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi. W zakresie narządu ruchu częste są wady postawy i płaskostopie. Odpowiednio dobrany ruch, pod względem charakteru, miejsca i siły oddziaływania jest obecnie jednym z czynników wyrównawczych bądź korekcyjnych. 

     W okresie szkolnym należy zwrócić uwagę okresy krytyczne, gdyż właśnie wtedy powstaje najwięcej wad postawy. Pierwszy z nich przypada na wiek 6-7 lat i związany jest z radykalną zmianą dotychczasowego trybu życia dzieci (przebywanie w pozycji siedzącej w ławce)

    • Psychologia

    • Prowadząca: Agnieszka Iłendo - Milewska

     Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

     Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

    • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

    • Prowadząca: mgr Joanna Bielawska

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Są polecane także dzieciom, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.