• Rekrutacja

    • Uwaga Rodzice!

    • Rekrutacja 2021/2022

     ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM I KRYTERIAMI 
     REKRUTACJI DZIECI NA ROK 2021/2022

     Szanowni Państwo,

     zbliża się czas rekrutacji na przyszły rok szkolny - 2021/2022. Poniżej umieszczone zostały informacje dotyczące naboru - harmonogram (terminy) i kryteria naboru. Prosimy o zapoznanie się, zarówno rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, jak i przyszłych, którzy zamierzają posłać dziecko w przyszłym roku szkolnym.  Sukcesywnie będziemy umieszczać kolejne komunikaty i dokumenty, zapraszamy do śledzenia tej zakładki. 

     • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok Pobierz
     • Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022    Pobierz    
     • Poradnik dla Rodziców Pobierz
     • Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego Pobierz