• Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

    • Trening Umiejętności Społecznych

    • Prowadząca: Agnieszka Karłuk

     Uczestnicy zajęć mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

     • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
     • dyskutowanie;
     • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
     • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
     • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
     • metody odmawiania;
     • nauczenie, jak pracować w grupie;
     • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
     • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.
    • Psychologia

    • Prowadząca: Agnieszka Iłendo - Milewska

     Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

     Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

    • Terapia Logopedyczna

    • Prowadząca: Agnieszka Gabowska

     Zajęcia logopedyczne służą terapii wad wymowy, które wynikają z miedzy innymi z małej sprawności aparatu artykulacyjnego czy problemów  związanych z różnicowaniem słuchowym głosek (mowa bezdźwięczna). W czasie zajęć dzieci uczą się prawidłowej realizacji głosek, ćwiczą język, utrwalają prawidłowe wzorce słuchowe głosek oraz wzbogacają słownik czynny i bierny. Zabawy i ćwiczenia wykorzystywane podczas  zajęć służą nie tylko terapii logopedycznej, ale także pomagają w nauce ortografii oraz w pracy kompensacyjno- korekcyjnej. Wiele ćwiczeń ma na celu usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, inne natomiast mogą znaleźć zastosowanie w pracy nad rozwijaniem u dziecka zdolności manualnych czy orientacji przestrzennej.   

    • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

    • Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży w zakresie zdobycia kompetencji składających się na samodzielne uczenie, by poradziły sobie we współczesnym świecie z intensywnymi zmianami cywilizacyjnymi, zachodzącymi w sferze społecznej i ekonomicznej - wynikającymi z szybkiego rozwoju nauki i techniki oraz funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. 

     Są one organizowane dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

     Prowadzone są przez specjalistów edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyków, chemika, polonistów i nauczycieli języków - angielskiego oraz francuskiego.

    • Język migowy

    • Prowadząca: Joanna Bielawska

     Podczas zajęć dzieci poznają nowy sposób porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego.
      Poznane znaki wykorzystywane są w zabawach, prostych inscenizacjach, zajęciach dramowych, rozwijających wyobraźnię dzieci, demonstrujących nabyte przez nie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym i pozwalających na szybkie opanowanie realizowanego materiału dydaktycznego. W trakcie realizacji zajęć dzieci w sposób naturalny układają poznane znaki w proste zdania.