• Zajęcia dodatkowe

      • Kodowanie

      • Prowadząca: Kamila Granatowska-Mikucka


       Kodowanie poprzez zabawę to doskonałe sposób na poznanie języka programowania. Takie wspólne zabawy uczą logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności.

      • Język angielski

      • Prowadząca: Małgorzata Najfeld

       W czasach, gdy umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym staje się powszechnym wymogiem, nie powinno nikogo dziwić, że rodzice na naukę języka angielskiego zapisują już trzylatki.

       Angielski to najpopularniejszy język, którym można się porozumiewać na całym świecie, dlatego jest to pierwszy wybór rodzica w zakresie nauki języków obcych.

      • Psychologia

      • Prowadząca: Marzena Smyk

       Kompetencje psychologiczne odpowiadają za sukcesy w szkole, w życiu rodzinnym i w relacjach z ludźmi. Znajdują zastosowanie w większości zawodów, różnych sytuacjach społecznych, a ich ciągły rozwój, również w życiu dorosłym, pozwala lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

       Dziś wychowujemy dzieci w świecie, w którym mnogość i tempo zmian dokonuje się w niezwykle krótkim czasie, gdzie spada tolerancja na trudności i porażki, a do natychmiastowych efektów i sukcesów dąży się za wszelką cenę. Taki świat stwarza szczególną potrzebę odpowiedniego przygotowania dzieci do dorosłego życia. Stwarza zapotrzebowanie na umiejętności wzmacniające zdrowie psychiczne, a które warto rozwijać w dziecku od najmłodszych lat.

      • Zajęcia sportowe

      • Prowadząca: 

       Kamila Granatowska-Mikucka

       Podczas zajęć z uczniowie realizują elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Dzieci rozbudzają zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, rozwijają pamięć ruchową oraz umiejętność uczenia się następstwa ruchów. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. 

        

      • Eksperymenty

      • Prowadząca: Olga Klim

        Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata poprzez min. ciekawe eksperymenty fizyczne jak i chemiczne, które pokażą zjawiska z najbliższego otoczenia.  Po realizacji zajęć mam nadzieję, że dzieci rozwiną swoje talenty, możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości i pewności siebie. Właściwości zabawy badawczej można też rozpatrywać uwzględniając ogólne cechy zabaw. A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym, spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza, i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach.

      • Warsztat artystyczny

      • Prowadząca: Klaudia Szymborska

       Zajęcia artystyczne, jak sama nazwa wskazuje, związane są z dziedziną sztuki, jednakże pod powyższym pojęciem kryje się wiele różnych dyscyplin, takich jak: muzyka, plastyka, teatr, kultura. Wszystkie te przedmioty od pokoleń są uwzględniane w edukacji każdego dziecka.

      • Karate

      • Prowadzący: Mirosław Ejsmont

        Głównym założeniem prowadzenia zajęć dla najmłodszych jest indywidualne podejście do każdego uczestnika, uzyskiwane poprzez trening w małej grupie (10-15 osób). W treningach karate szczególny nacisk kładziony jest na symetryczny rozwój całego ciała oraz prawidłowe ustawienie sylwetki. Cel ten osiągany jest poprzez gry i zabawy ruchowe, które kształtują zdolności motoryczne oraz pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. Na każdych zajęciach wykonywane są ćwiczenia, których głównym zadaniem jest profilaktyka wad postawy oraz wypracowanie nawyku dbania o prawidłową postawę w okresie dorastania. Jednym z elementów treningu karate jest także nauka opanowania, koncentracji i dyscypliny. Dzieci uczą się uważnie słuchać, obserwować oraz skupiać uwagę na wykonywanych zadaniach – zdolności, które procentują w trakcie przyszłej nauki szkolnej. Rozwijają także pożądane umiejętności społeczne, takie jak współpraca w grupie, szacunek dla starszych i siebie nawzajem. 

      • PAARO

      • Zajęcia taneczne dla dzieci to:

       Zabawa

       Dbamy o to, by wprowadzić dzieci w odpowiedzi stan (tzw. emocji kreujących), ponieważ właśnie wówczas dziecko najefektywniej się uczy, przyswaja nowe umiejętności i wiedzę.

       Rozwój

       Rozwój (osobisty) dziecka skupia się wokół tzw. motywacji wewnętrznej, stosujemy tutaj indywidualne chwalenie oraz ćwiczenia opierające się na technikach wizualizacji, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka

       Ruch

       Nasze zajęcia skupione są wokół tańca, który pobudza obie półkule mózgowe, wspiera u dzieci rozwój fizyczno-ruchowy, poprawia koordynację, ćwiczy pamięć ruchową wzmacnia poczucie rytmu, a także pozytywnie wpływa na poprawę samooceny.

      • Gimnastyka korekcyjna


      • Prowadząca: Marcin Adamski

       Gimnastyka korekcyjna dla dzieci to ćwiczenia, których celem jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Polega na wzmacnianiu i uelastycznianiu konkretnych partii mięśni, poprawie ich wytrzymałości oraz na kształtowaniu i utrwalaniu nawyków dotyczących utrzymywania prawidłowej postawy.