• Nowe technologie

    • Programowanie

    • Prowadzący: Daniel Promiński

     Programowanie na poziomie podstawowym staje się narzędziem, które uczy uczniów wielu umiejętności, kluczowych w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole. Młody człowiek poprzez naukę programowania uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale samodzielnie wykorzystuje ją do realizowania własnych projektów.

    • Kodowanie

    • Prowadzące: Magdalena Makarczuk, Joanna Bielawska

     Kodowanie na dywanie - to zajęcia kierowane do uczniów klas 0 - 1. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania. Zajęcia doskonalą orientację przestrzenną, rozbudzają zainteresowania programistyczne, doskonalą myślenie abstrakcyjne i logiczne, integrują zespół klasowy.

    • Magiczny dywan

    • Interaktywna podłoga służy zarówno zabawie, jak i rehabilitacji poprzez ruch. Obraz wielkości 2 m x 3 m, wyświetlony na macie na podłodze, dzięki systemowi czujników reaguje na ruch dzieci. Uczestniczące w zabawie na Magicznym dywanie dzieci chodzą, siedzą czy nawet leżą, wykonując ruchy przewidziane w grze lub zabawie, np. symulując grabienie liści, zbieranie grzybów, grę w piłkę nożną, w kręgle, bilard itp.
     Duża różnorodność gier sprawia, że każde dziecko znajduje tu swoją ulubioną zabawę. Tropiciele Śladów, amatorzy Piłki Nożnej czy znawcy Planet są usatysfakcjonowani propozycjami. Nauczyciele w zajęciach dydaktycznych wykorzystują program Litery, Pianino czy Woda. Zabawy skutecznie rozwijają u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie w atrakcyjny sposób przekazują wiedzę, ćwiczą pamięć i uczą.

      

    • Zajęcia komputerowe

    • Prowadząca: Mirosława Ryś

     Zajęcia komputerowe prowadzone są w klasach młodszych, począwszy od oddziału przedszkolnego. Poprzez zabawę uczą się sprawnie operować myszką komputerową oraz ćwiczą bezwzrokowe pisanie na klawiaturze. Dzieci stopniowo oswajają się z podstawowym słownictwem informatycznym oraz za pomocą gotowych szablonów opanowują podstawy obsługi edytorów grafiki i tekstu (Paint i MS Word) oraz programów do tworzenia prezentacji. Uczniowie poznają również zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu. Na zajęciach odbywają się też pierwsze próby kodowania i programowania. Zadania pozwalają również na utrwalenie kluczowych umiejętności zdobywanych na zajęciach edukacyjnych, rozwijają zainteresowania uczniów, uczą umiejętności wyszukiwania informacji i wykorzystywania jaj w praktycznym działaniu.

    • Tablice interaktywne

    • Każda sala w naszej szkole wyposażona jest w tablicę interaktywną, co pozwala na  korzystanie z interaktywnych funkcji, pomocy naukowych, ebooków podczas zajęć, a także  może w każdej chwili posłużyć jako zwykły monitor do wyświetlenia prezentacji czy filmu.

     Korzyści płynące ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

     • większe zainteresowania i zaangażowania uczniów podczas lekcji oraz w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcję;
     • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy i dłuższe zapamiętywanie;
     • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych i kluczowych kwestiach dzięki możliwości użycia kolorowych zakreśleń;
     • łatwa wymiana materiałów dydaktycznych między nauczycielami oraz między nauczycielami a uczniami;
     • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomogą wzrokowcom w zrozumieniu treści;
     • możliwość dołączenia własnych notatek do materiałów;
     • wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej, 
     • ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
     • umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania
    • Wykorzystanie nowych technologii

    • Prowadzenie zajęć z zastosowaniem nowych technologii podnosi efektywność nauki, ponieważ aktywizuje w równym stopniu obie półkule mózgowe: lewą, przyswajającą to, co werbalne, a także odpowiedzialną za myślenie analityczne i liczenie oraz prawą, która odbiera emocje, obrazy, odpowiada za kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i myślenie abstrakcyjne. Stymulowanie obu tych stref mózgu przekłada się bezpośrednio na efektywność zapamiętywania informacji. Zatem używanie nowych technologii nie jest przejawem mody, ale ma konkretne uzasadnienie dydaktyczne, ponieważ stymuluje proces zapamiętywania.

    • Ciekawe lekcje

    • Nasi nauczyciele starają się stwarzać uczniom możliwości poznawania nowych i ciekawych nowinek technicznych. Photon przeznaczony jest do samodzielnej i indywidualnej nauki w domu, w której dziecko rozwija swojego robota. Wszystkie zadania i eksperymenty oparte są o fabularną historię w aplikacji, w której użytkownik pomaga Photonowi pokonywać kolejne wyzwania, jednocześnie ucząc się podstaw programowania oraz logicznego myślenia.