• O nas

       • PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

       • 1. Organem prowadzącym Prywatną Szkołę Podstawową Informatyczno-Językową z Oddziałami Dwujęzycznymi jest spółka „Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji” Sp. z o.o.,

        a. Strategicznym celem spółki „Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji” Sp. z o.o. jest koncentracja na budowie pozycji rzetelnej, profesjonalnej placówki edukacyjnej, posiadającej dobrą opinię, o wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych na terenie Białegostoku.
        b. Spółka zamierza osiągnąć cel dzięki tworzeniu innowacyjnych na rynku białostockim usług edukacyjnych i wykorzystaniu posiadanych kompetencji i doświadczeń.

        2. Szkoła posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – poz. 245

        3. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych i wydaje zaświadczenia uprawniające do kontynuacji nauki w szkole wyższego stopnia.

        4. Podstawą prawną funkcjonowania placówki jest Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
        a. Szkoła kształci w oparciu o podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących, korzystając z programów nauczania zatwierdzonych przez właściwego ministra.
        b. Szkoła realizuje także własne, autorskie programy nauczania, dostosowane do potrzeb i profilu działalności szkoły.

        5.Nadzór pedagogiczny nad Prywatną Szkołę Podstawową Informatyczno-Językową sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

       • OFERTA SZKOŁY W ZAKRESIE DYDAKTYKI       • ·        realizacja programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami

        ·        nauka języka francuskiego lub hiszpańskiego od klasy I

        ·        nauka języka francuskiego lub hiszpańskiego od klasy IV jako przedmiotu obowiązkowego

        ·        zajęcia z informatyki od klasy I, zwiększona ilość godzin z zajęć komputerowych, bądź zajęć programowania, kodowania

        ·        bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych (ok. 3 godzin dziennie)

        ·        indywidualne konsultacje z uczniami

        ·        zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce

               interaktywne metody nauczania       • OFERTA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA


       • ·autorski program profilaktyczny

        ·autorski program wychowawczy

        ·dbałość o poszanowanie godności osobistej

        ·aktywizacja społeczna uczniów

        ·częste wizyty w instytucjach kultury

        ·opieka szkolnej świetlicy w godzinach 7:00 – 17:00

        ·naukę w bezpiecznym i kameralnym budynku

        ·dyżury pedagoga

        ·opiekę psychologa

         ·dyżury logopedy

       • OFERTA SZKOŁY W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ

        •  *warsztaty artystyczne w kl. I - III, 
        • *zajęcia teatralne
        • *Lekcje Odkryć i Eksperymenty dla młodych naukowców
        • *zajęcia taneczne, rytmika, "bum bum rurki"
        • *zajęcia komputerowe, kodowanie i programowanie
        • *psychologia, TUS
        • *karate, piłka nożna, gimnastyka korekcyjna,  rytmika
        • *język migowy
        • *możliwość nauki gry na pianinie i gitarze (dodatkowo płatne)
        • *kuchcikowo
        •  
        •