• Konkursy

     • "MISTRZ ORTOGRAFII"

     • UWAGA!
      Szkolny konkurs ortograficzny pod hasłem "MISTRZ ORTOGRAFII" dla uczniów klas IV - VIII odbędzie się 28.02 o godzinie 10.00 w stołówce szkolnej. Finał konkursu 06.03.2020.
      Nauczyciel języka polskiego
      Joanna Wieremiejuk

     • Zapraszamy do konkursu wojewódzkiego " Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa"

     • CELE KONKURSU:

      • promocja województwa podlaskiego
      • kształtowanie patriotyzmu lokalnego
      • zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu
      • popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia
      • promocja podlaskiego rękodzieła ludowego
      • rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form plastycznych
      • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół.

      NIEKTÓRE WARUNKI UCZESTNICTWA:

      • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego.
      • rodzaj prac i technika dowolna.
      • prace nadesłane na konkurs muszą zawierać oświadczenie oraz uzupełnioną metryczkę ( dostępne u p.M. Ryś
      • prace muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie
      • do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej nie publikowane.
      • prace należy dostarczyć do dnia 20 marca 2020r. do pani Miry Ryś

      Regulamin

     • Podróż do Londynu/ Madrytu - konkurs plastyczno - techniczny

     • Konkurs piosenki angielskiej