• Konkursy

     • Konkurs Wojewódzki

     •  

       „WIOSNA w LESIE”

      Regulamin

       

       

      Organizatorzy: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

                                 Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

      Cel konkursu:

      1. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska
      2. Kreowanie postaw ekologicznych poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami, segregacja
      3. Obserwacja świata roślin i zwierząt wczesną wiosną
      4. Praca w lesie-ważne zadania leśników
      5. Poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych
      6. Kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej przyrody

      Warunki konkursu:

      1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 7 – 12 lat ze szkół podstawowych                      i placówek wychowania pozaszkolnego  o zainteresowaniach i uzdolnieniach plastycznych województwa podlaskiego
      2. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (malarstwo, grafika, tkanina, batik), format  A-3 (297mm x 420mm)  lub A-2 ( 420mm x 594 mm).
      3. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość  prac.
      4. Każda praca powinna być podpisana:
       • imię i nazwisko autora
       • wiek autora
       • nazwa, adres, tel.,  e-mail placówki
       • imię i nazwisko nauczyciela

            5. Każda placówka może dostarczyć nieograniczoną ilość prac.

       

      6. Prace prosimy przesyłać na adres:

       

      Bielski Dom Kultury, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 maja 2

       

      1. Termin nadsyłania prac upływa 11.03.2022 r.
      2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
      3. Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i  wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 9 lat , 10-12 lat  oraz dokona  kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej
      4. O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie lub telefonicznie  tylko te placówki

      z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.

      11. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 18 marca  2022 r.

           w Bielskim Domu Kultury w Bielsku  Podlaskim, ul. 3 maja 2

                  Dokładną informację o godzinie rozpoczęcia imprezy podamy w późniejszym terminie na stronie

                  Internetowej www.bdkbielsk.pl  

      Uczestnicy wystawy pokonkursowej będą usatysfakcjonowani możliwością zobaczenia swych dzieł oprawionych                              i wyeksponowanych w Bielskim Domu  Kultury, a następnie w Izbie Edukacji Leśnej  w Nadleśnictwie Bielsk                                      z przekonaniem, że ich praca była wyjątkowa i godna wybrania z ogromnej liczby nadesłanych prac. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

       

     • KONKURS!

     • Warunki uczestnictwa w szkolnym Konkursie na najśmieszniejszą dynię!

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi.

      2. Prace mogą być przygotowywane przy pomocy członków Rodzin.

      3. Udział w Konkursie jest bardzo mile widziany 😊.

      4. Technika: dowolna - praca przestrzenna z dyni;  każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.

      5. Prace dostarczamy do wychowawców klas, do 27 października 2021 r.

      6. Komisja Konkursowa  będzie brała pod uwagę:

      a) oryginalność

      b) pomysłowość

      c) zgodności z wymogami i tematyką konkursu

      7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Dnia Dyni w dniu 29 października 20021 r.

      8. Bawcie się dobrze!

     • "MISTRZ ORTOGRAFII"

     • UWAGA!
      Szkolny konkurs ortograficzny pod hasłem "MISTRZ ORTOGRAFII" dla uczniów klas IV - VIII odbędzie się 28.02 o godzinie 10.00 w stołówce szkolnej. Finał konkursu 06.03.2020.
      Nauczyciel języka polskiego
      Joanna Wieremiejuk

     • Zapraszamy do konkursu wojewódzkiego " Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa"

     • CELE KONKURSU:

      • promocja województwa podlaskiego
      • kształtowanie patriotyzmu lokalnego
      • zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu
      • popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Podlasia
      • promocja podlaskiego rękodzieła ludowego
      • rozwijanie umiejętności plastycznych przez stosowanie różnych technik i form plastycznych
      • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży podlaskich szkół.

      NIEKTÓRE WARUNKI UCZESTNICTWA:

      • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego.
      • rodzaj prac i technika dowolna.
      • prace nadesłane na konkurs muszą zawierać oświadczenie oraz uzupełnioną metryczkę ( dostępne u p.M. Ryś
      • prace muszą być wykonane wyłącznie indywidualnie
      • do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wcześniej nie publikowane.
      • prace należy dostarczyć do dnia 20 marca 2020r. do pani Miry Ryś

      Regulamin

     • Podróż do Londynu/ Madrytu - konkurs plastyczno - techniczny

     • Konkurs piosenki angielskiej